Policy

Kontakta oss
018 – 43 00 610​
01

Miljöpolicy

Vi bedriver en verksamhet som ska leverera tjänster och produkter av bästa möjliga miljöval och tillämpar alla miljöprinciper. Vi uppfyller lagar och föreskrifter och utbildar våra medarbetare i miljömedvetenhet. Vi följer och uppfyller alla kraven enligt ISO 14001. Mot anmodan skickar vi vår miljöpolicy i sin helhet.

02

Kvalitetspolicy

Vi ska leverera tjänster och produkter som uppfyller våra kunders krav och förväntningar och vår ambition är att skapa långsiktiga kundrelationer. Vi arbetar efter och uppfyller kraven enligt ISO 9001. Mot anmodan skickar vi vår kvalitetspolicy i sin helhet.

03

Arbetsmiljöpolicy

Vi är medvetna om vår arbetsmiljöansvar och arbetar successivt för att förbättra behov, förväntningar och säkerhet för våra anställda och kunder.
Vi utbildar våra medarbetare kontinuerligt för att dom ska få en säker och trygg arbetsplats och arbetet dom utför ska föregås av en riskanalys. Vi följer lagar och avtal och uppfyller kraven enligt OHSAS 18001. Mot anmodan skickar vi vår arbetsmiljöpolicy i sin helhet.

04

Integritetspolicy

Vi hanterar alla uppgifter enligt nya personuppgiftslagen GDPR. All information som måste sparas ligger i vårat kundregister på skyddad plats med begränsad tillgång, i övrigt raderas alla uppgifter så snart dom inte behövs. Mot anmodan skickar vi vår Integritetspolicy i sin helhet.