Om oss

J & C El AB är ett lokalt förankrat elföretag från Uppsala. Vi inriktar oss i huvudsak att hjälpa företag, fastighetsägare och privatpersoner, och utför allt inom el som service-arbeten, belysning och installationsentreprenader samt installationer av ny teknik så som passersystem, billaddning, solpaneler, KNX, frekvensomformare, DALI styrningar och energibesparing i Uppsala med omnejd.

Företaget har idag 21 anställda varav 17 elektriker. Sedan starten januari 2011 har ägarna Joakim Östling och Christer Sparf satsat på att rekrytera och behålla duktig personal. Vi satsar på löpande utbildningar inom vårat verksamhetsområde och kompetensutveckling inom ny teknik. Vi vill ta tekniken framåt inom företaget. Här följer ett urval på några av våra utbildningar.

  • KNX certifiering
  • Certifiering billaddning
  • Solcells utbildning
  • ESA industri
  • Certifiering RCO M5 passerssytem
  • ELS vision tvättstugebokningar
  • Nest kameror

J & C El AB är medlemmar till branschföreningen installationsföretagen, genomgått ELRätt-utbildning och är ISO-certifierade.