Elföretag från Uppsala

Kontakta oss
018 43 00 610​

Om oss

J & C El AB är ett lokalt förankrat elföretag från Uppsala. Vi inriktar oss i huvudsak att hjälpa företag, fastighetsägare och privatpersoner, och utför allt inom el som service-arbeten, belysning och installationsentreprenader samt installationer av ny teknik så som passersystem, billaddning, solpaneler, KNX, frekvensomformare, DALI styrningar och energibesparing i Uppsala med omnejd.

Vi hjälper dig med elinstallationer I uppsala

Elbolag i Uppsala

Företaget har idag 29 anställda varav 24 elektriker. Sedan starten januari 2011 har ägarna Joakim Östling och Christer Sparf satsat på att rekrytera och behålla duktig personal. Vi satsar på löpande utbildningar inom vårat verksamhetsområde och kompetensutveckling inom ny teknik. Vi vill ta tekniken framåt inom företaget. Här följer ett urval på några av våra utbildningar.

Certifierade elinstallatörer

J & C El AB är medlemmar till branschföreningen installationsföretagen, genomgått ELRätt-utbildning och är ISO-certifierade.

KNX certifiering
Certifiering billaddning
Solcells utbildning
ESA industri
Certifiering RCO M5 passerssytem
ELS vision tvättstugebokningar
Nest kameror